Phần 5: Khung năng lực - Phòng Digital Marketing

 • 7
 • 140
 • 100
Giá tiền: 120,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2024 04:19

Khung năng lực - Phòng Digital Marketing

I. Mục tiêu

Khung năng lực này nhằm mục đích xác định các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho các vị trí trong phòng Digital Marketing, giúp doanh nghiệp tuyển dụng được nhân sự phù hợp và phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên.

II. Áp dụng

Khung năng lực này áp dụng cho tất cả các vị trí trong phòng Digital Marketing, bao gồm:

 • Trưởng phòng Digital Marketing
 • Chuyên viên Digital Marketing
 • Chuyên viên SEO
 • Chuyên viên Content Marketing
 • Chuyên viên Trade Marketing
 • Chuyên viên Designer
 • Chuyên viên Media 

III. Kỹ năng và kiến thức

1. Trưởng phòng Digital Marketing

 • Kỹ năng:
  • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả.
  • Kỹ năng tư duy chiến lược và ra quyết định.
  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả.
  • Kỹ năng quản lý dự án và công việc.
  • Kỹ năng xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên.
 • Kiến thức:
  • Kiến thức chuyên sâu về Marketing trực tuyến.
  • Kiến thức về thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành.
  • Kiến thức về quản trị kinh doanh.
  • Kiến thức về các công cụ và phần mềm quản lý.

....

 

 

FILE TÀI LIỆU
1. SD.KNL- Khung năng lực Phòng Marketing.xlsx
2. SD-Bảng Khung năng lực vị trí - Trưởng Phòng Marketing.xlsx
3. SD-Bảng Khung năng lực vị trí - Nhân viên SEO.xlsx
4. SD-Bảng Khung năng lực vị trí - Nhân viên Designer.xlsx
5. SD-Bảng Khung năng lực vị trí - Nhân viên Content.xlsx
6. SD-Bảng Khung năng lực vị trí - Nhân viên Trade Marketing.xlsx
7. SD-Bảng Khung năng lực vị trí - Nhân viên Digital Marketing.xlsx
8. SD-Bảng Khung năng lực vị trí - Nhân viên CSKH.xlsx
9. SD-Bảng Khung năng lực vị trí - Nhân viên Media.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT