Phần 6: KPI - Phòng Digital Marketing

 • 7
 • 157
 • 110
Giá tiền: 120,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2024 04:22

KPI - Phòng Digital Marketing

I. Mục tiêu

Hệ thống KPI (Key Performance Indicators) - Chỉ số Đánh giá Hiệu quả Hoạt động - cho phòng Digital Marketing nhằm đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng, góp phần thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp.

II. Áp dụng

Hệ thống KPI này áp dụng cho tất cả các vị trí trong phòng Digital Marketing, bao gồm:

 • Trưởng phòng Digital Marketing
 • Chuyên viên Digital Marketing
 • Chuyên viên SEO
 • Chuyên viên SEM
 • Chuyên viên Content Marketing
 • Chuyên viên Trade Marketing
 • Chuyên viên Designer
 • Chuyên viên Media
 • ...

III. Hệ thống KPI

1. KPI chung cho phòng Digital Marketing:

 • Tăng trưởng doanh thu: Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu thu được từ các kênh Marketing trực tuyến so với cùng kỳ năm trước.
 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành khách hàng thực tế sau khi tiếp xúc với các chiến dịch Marketing trực tuyến.
 • Nâng cao nhận diện thương hiệu: Mức độ gia tăng nhận thức về thương hiệu sau khi thực hiện các chiến dịch Marketing trực tuyến.
 • Tăng lượng truy cập website: Tỷ lệ tăng trưởng lượng truy cập website thu hút từ các kênh Marketing trực tuyến.
 • Tăng ROI (Return on Investment): Tỷ lệ lợi nhuận thu được từ các hoạt động Marketing trực tuyến so với chi phí đầu tư.

...

Các KPI sẽ được đánh giá theo định kỳ (tháng, quý, năm) dựa trên dữ liệu thu thập được từ các công cụ và phần mềm Marketing. Doanh nghiệp có thể sử dụng các bảng tính, biểu đồ và các công cụ phân tích dữ liệu để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng Digital Marketing.

FILE TÀI LIỆU
2. SD. KPI_Nhân viên SEO.xlsx
1. SD. KPI_Trưởng Phòng Marketing.xlsx
3. SD. KPI_Nhân viên Designer.xlsx
4. SD. KPI_Nhân viên Content.xlsx
5.SD. KPI_Nhân viên Digital.xlsx
6.SD. KPI_Nhân viên Trade Marketing.xlsx
7 .SD. KPI_Nhân viên Media.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT