Phần 9: Kế hoạch thử việc - Phòng Digital Marketing

 • 7
 • 139
 • 100
Giá tiền: 120,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2024 04:32

Kế hoạch thử việc - Phòng Digital Marketing

I. Mục tiêu

Kế hoạch thử việc nhằm đánh giá năng lực, phẩm chất và thái độ làm việc của ứng viên cho vị trí trong phòng Digital Marketing. Qua đó, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định tuyển dụng chính thức phù hợp.

II. Áp dụng

Kế hoạch thử việc này áp dụng cho tất cả các ứng viên ứng tuyển vào vị trí trong phòng Digital Marketing, bao gồm:

 • Chuyên viên Digital Marketing
 • Chuyên viên SEO
 • Chuyên viên Content Marketing
 • Chuyên viên Trade Marketing
 • Chuyên viên Designer
 • Chuyên viên Media
 • ..

III. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc thông thường là 1 tháng đến 2 tháng. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh thời gian thử việc cho phù hợp với nhu cầu và đặc thù công việc của từng vị trí.

IV. Nội dung thử việc

Nội dung thử việc sẽ được thiết kế phù hợp với từng vị trí cụ thể, tuy nhiên, nhìn chung sẽ bao gồm các hoạt động sau:

 • Tham gia các buổi họp và đào tạo: Ứng viên sẽ tham gia các buổi họp nội bộ của phòng Digital Marketing để nắm bắt thông tin về hoạt động chung của phòng và các chiến lược Marketing đang được triển khai. Ứng viên cũng sẽ được tham gia các khóa đào tạo về các kiến thức và kỹ năng liên quan đến vị trí ứng tuyển.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao: Ứng viên sẽ được giao các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến vị trí ứng tuyển để đánh giá năng lực chuyên môn và khả năng hoàn thành công việc của ứng viên.
 • Làm việc độc lập và phối hợp nhóm: Ứng viên cần thể hiện khả năng làm việc độc lập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ứng viên cũng cần thể hiện khả năng phối hợp tốt với các thành viên khác trong phòng để hoàn thành các công việc chung.
 • Đánh giá và báo cáo kết quả: Ứng viên cần báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho cấp trên theo định kỳ. Cấp trên sẽ đánh giá năng lực và thái độ làm việc của ứng viên dựa trên các báo cáo này.

V. Quy trình đánh giá

Quá trình đánh giá ứng viên thử việc sẽ được thực hiện theo các bước sau:

 • Cấp trên trực tiếp theo dõi và đánh giá: Cấp trên trực tiếp sẽ theo dõi sát sao quá trình làm việc của ứng viên và đánh giá năng lực, phẩm chất và thái độ làm việc của ứng viên.
 • Phỏng vấn đánh giá giữa kỳ: Sau một thời gian thử việc nhất định (thường là 1 tháng), ứng viên sẽ được phỏng vấn để đánh giá kết quả thử việc.
 • Tổng hợp đánh giá và đưa ra quyết định: Cấp trên trực tiếp sẽ tổng hợp đánh giá của bản thân và ý kiến của các phòng ban liên quan để đưa ra quyết định tuyển dụng chính thức cho ứng viên.

VI. Kết quả thử việc

Kết quả thử việc có thể là:

 • Đạt yêu cầu: Ứng viên đáp ứng được các yêu cầu về năng lực, phẩm chất và thái độ làm việc của vị trí ứng tuyển. Doanh nghiệp sẽ quyết định tuyển dụng chính thức cho ứng viên.
 • Chưa đạt yêu cầu: Ứng viên chưa đáp ứng được một số yêu cầu về năng lực, phẩm chất hoặc thái độ làm việc của vị trí ứng tuyển. Doanh nghiệp có thể quyết định cho ứng viên thử việc thêm thời gian hoặc không tuyển dụng.

VII. Lưu ý

 • Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch thử việc cụ thể cho từng vị trí trong phòng Digital Marketing, bao gồm nội dung thử việc, thời gian thử việc, quy trình đánh giá và kết quả thử việc.
 • Cần giao cho cấp trên trực tiếp trách nhiệm theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thử việc của ứng viên.
 • Cần đảm bảo tính công bằng và khách quan trong quá trình đánh giá ứng viên thử việc.
 • Cần thông báo kết quả thử việc cho ứng viên một cách kịp thời và rõ ràng.

VIII. Hy vọng rằng kế hoạch thử việc này sẽ giúp doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân viên năng lực và phù hợp cho phòng Digital Marketing.

FILE TÀI LIỆU
2. SD.KHTV- Kế hoạch thử việc Designer.xlsx
1. SD.KHTV- Kế hoạch thử việc SEO Marketing.xlsx
3. SD.KHTV- Kế hoạch thử việc Content.xlsx
4. SD.KHTV- Kế hoạch thử việc Digital Marketing.xlsx
5. SD.KHTV- Kế hoạch thử việc Trade Marketing.xlsx
6. SD.KHTV- Kế hoạch thử việc Media.xlsx
SD.KHTV- Kế hoạch thử việc Trưởng phòng Marketing.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT