Phần 10: KPI thử việc - Phòng Digital Marketing

 • 7
 • 143
 • 100
Giá tiền: 120,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2024 04:36

KPI thử việc - Phòng Digital Marketing

I. Mục tiêu

Hệ thống KPI thử việc cho phòng Digital Marketing nhằm đánh giá hiệu quả công việc của ứng viên trong thời gian thử việc, qua đó giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tuyển dụng chính thức phù hợp.

II. Áp dụng

Hệ thống KPI thử việc này áp dụng cho tất cả các ứng viên ứng tuyển vào vị trí trong phòng Digital Marketing, bao gồm:

 • Chuyên viên Digital Marketing
 • Chuyên viên SEO
 • Chuyên viên Content Marketing
 • Chuyên viên Designer
 • Chuyên viên Trade Marketing
 • Chuyên viên Media
 • ...

III. Hệ thống KPI thử việc

Hệ thống KPI thử việc sẽ được thiết kế phù hợp với từng vị trí cụ thể, tuy nhiên, nhìn chung sẽ bao gồm các chỉ số sau:

1. KPI chung cho tất cả các vị trí:

 • Hoàn thành đúng hạn và chính xác các nhiệm vụ được giao: Đây là KPI quan trọng nhất để đánh giá năng lực và thái độ làm việc của ứng viên. Doanh nghiệp cần xác định rõ ràng các nhiệm vụ cụ thể mà ứng viên cần hoàn thành trong thời gian thử việc và đánh giá mức độ hoàn thành của ứng viên đối với các nhiệm vụ này.
 • Thể hiện khả năng học hỏi và thích nghi nhanh chóng: Ngành Marketing luôn thay đổi và phát triển không ngừng, do đó, ứng viên cần thể hiện khả năng học hỏi và thích nghi nhanh chóng với những kiến thức và kỹ năng mới. Doanh nghiệp có thể đánh giá khả năng này của ứng viên thông qua việc theo dõi quá trình tiếp thu kiến thức mới của ứng viên và khả năng ứng dụng kiến thức mới vào công việc.
 • Thể hiện khả năng làm việc nhóm hiệu quả: Digital Marketing là một hoạt động đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm. Doanh nghiệp cần đánh giá khả năng làm việc nhóm của ứng viên thông qua việc quan sát cách ứng viên phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành các công việc chung.
 • Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao: Ứng viên cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.

Tuỳ thuộc mỗi danh nghiệp để điều chỉnh phù hợp.

Tư vấn kỹ hơn add Zalo 

FILE TÀI LIỆU
1. SD. KPI Thử việc_Trưởng Phòng Marketing.xlsx
2. SD. KPI Thử việc_Nhân viên SEO.xlsx
3. SD. KPI Thử việc_Nhân viên Designer.xlsx
4. SD. KPI Thử việc_Nhân viên Content.xlsx
5.SD. KPI Thử việc_Nhân viên Digital.xlsx
6.SD. KPI Thử việc_Nhân viên Trade Marketing.xlsx
7 .SD. KPI Thử việc_Nhân viên Media.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT