12. Bộ tài liệu XD Phòng Digital Marketing

  • 52
  • 154
  • 100
Giá tiền: 699,000 đ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2024 03:29

[Bộ tài liệu Xây dựng phòng Digital Marketing]

Xây dựng phòng Digital Marketing hiệu quả: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z

Bạn đang ấp ủ ý tưởng thành lập phòng Digital Marketing cho doanh nghiệp của mình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo lắng, bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết này sẽ cung cấp cho bạn mọi kiến thức và công cụ cần thiết để xây dựng một phòng ban chuyên nghiệp và hiệu quả, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng và tăng trưởng doanh thu.

1. Chiến lược Marketing:

Phân tích SWOT: Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp để xây dựng chiến lược Digital Marketing phù hợp.

Lập kế hoạch chiến lược: Xác định mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, phù hợp, có thời hạn (SMART) cho phòng Digital Marketing và đề ra chiến lược chi tiết để đạt được mục tiêu.

2. Chuẩn hóa phòng Marketing:

+ Cơ cấu tổ chức: Xây dựng cấu trúc tổ chức phòng Digital Marketing khoa học, hiệu quả, phù hợp với quy mô và đặc thù của doanh nghiệp.

+ Quy chế hoạt động: Ban hành quy chế hoạt động rõ ràng, quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của từng thành viên trong phòng.

+ Định biên nhân sự: Xác định số lượng nhân viên cần thiết cho từng vị trí công việc trong phòng Digital Marketing.

Kế hoạch tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng nhân viên theo định biên, đảm bảo tuyển dụng được những ứng viên có năng lực và phù hợp với yêu cầu công việc.

+ Mô tả công việc: Mô tả chi tiết công việc cho từng vị trí trong phòng Digital Marketing, giúp nhân viên hiểu rõ trách nhiệm và yêu cầu công việc của mình.

3. KPI chuẩn:

+ Xác định KPI: Xác định các chỉ số KPI quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng Digital Marketing.

+ Thiết lập mục tiêu KPI: Thiết lập mục tiêu cụ thể, đo lường được cho từng chỉ số KPI.

+ Theo dõi và đánh giá KPI: Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng Digital Marketing theo các chỉ số KPI đã xác định.

+ Điều chỉnh chiến lược: Điều chỉnh chiến lược Digital Marketing khi cần thiết để đạt được mục tiêu KPI.

4. Khung năng lực chuẩn:

+ Xác định năng lực cần thiết: Xác định các năng lực cần thiết cho từng vị trí công việc trong phòng Digital Marketing.

+ Phát triển năng lực nhân viên: Phát triển năng lực của nhân viên thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện và mentoring.

+ Đánh giá năng lực nhân viên: Đánh giá năng lực của nhân viên định kỳ để theo dõi sự phát triển và có những biện pháp hỗ trợ phù hợp.

5. Thang bậc lương:

+ Xây dựng thang bậc lương: Xây dựng thang bậc lương cạnh tranh và phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của nhân viên.

+ Ma trận phúc lợi: Xây dựng ma trận phúc lợi đa dạng và hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài.

+ Hệ thống thang bậc lương: Quản lý hệ thống thang bậc lương hiệu quả, đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

+ Tiêu chí nâng bậc lương: Xác định rõ ràng các tiêu chí nâng bậc lương để nhân viên có động lực phấn đấu.

+ Tiêu chuẩn tăng bậc, tăng lương: Ban hành tiêu chuẩn tăng bậc, tăng lương cụ thể và rõ ràng.

+ Ban hành chính sách lương: Ban hành chính sách lương thống nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Kế hoạch thử việc:

Kế hoạch thử việc 60 ngày: Lập kế hoạch thử việc chi tiết cho nhân viên trong 60 ngày đầu tiên.

Đánh giá thử việc: Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong thời gian thử việc để quyết định có tiếp tục tuyển dụng hay không.

7. Quy trình Phòng Markeing:

RACI phối hợp phòng Marketing: Xác định rõ ràng vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong phòng Digital Marketing khi phối hợp thực hiện các công việc.

Báo cáo công việc: Xây dựng quy trình báo cáo công việc rõ ràng, thống nhất cho tất cả các thành viên trong phòng Digital Marketing.

8. Mẫu tài liệu:

Bộ tài liệu cung cấp các mẫu tài liệu chuẩn cho các quy trình, kế hoạch và báo cáo trong phòng Digital Marketing, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Với bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết này, bạn sẽ tiết kiệm 6 tháng setup, vận hành phòng Digital Marketing của mình.

Chưa rõ có thể add zalo : Zalo

 

 

FILE TÀI LIỆU
* Bộ tài liệu Xây dựng phòng Digital Marketing.zip
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT