Cơ cấu tổ chức phòng Kinh Doanh chuyên nghiệp

  • 5
  • 957
  • 101
Giá tiền: 120,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2023 09:26

Xây dựng được cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh là một bước quan trọng trong quản trị phòng kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ xây dựng được cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh chưa đủ để đạt được thành công trong quản trị phòng kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh chỉ là bước đầu tiên, sau đó doanh nghiệp cần phải quản lý và điều hành phòng kinh doanh một cách hiệu quả, đảm bảo hoạt động của phòng kinh doanh đạt được hiệu quả cao nhất. Việc quản trị phòng kinh doanh bao gồm việc đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng kinh doanh, xác định các mục tiêu kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh và đưa ra các chiến lược để tăng doanh số bán hàng.

Ngoài ra, việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên phòng kinh doanh cũng là yếu tố quan trọng trong quản trị phòng kinh doanh. Doanh nghiệp cần phải tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với công việc, sau đó đào tạo và phát triển nhân viên để đảm bảo hoạt động của phòng kinh doanh được diễn ra một cách hiệu quả nhất.

Vì vậy, để đạt được thành công trong quản trị phòng kinh doanh, doanh nghiệp cần phải xây dựng cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh đúng và kết hợp với việc quản trị và điều hành phòng kinh doanh một cách hiệu quả.

FILE TÀI LIỆU
M2.1 Cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh -Tiếp thị - Kinh Doanh - CSKH.pptx
M2.2 Quy chế Hoạt động Bộ phận Kinh doanh.docx
M2.3 Định biên nhân sự.xlsx
M2.4 Kế hoạch tuyển dụng theo định biên.xlsx
M2.5 Ma trận phối hợp Bộ phận Sales _ Marketing.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm