Cơ cấu tổ chức phòng Telesales chuyên nghiệp

  • 5
  • 753
  • 100
Giá tiền: 100,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2023 02:31

Thiết kế cơ cấu tổ chức phòng Telesales đúng là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động của phòng Telesales được hiệu quả và tối ưu hóa công việc của các nhân viên trong phòng Telesales.

Một cơ cấu tổ chức phòng Telesales đúng cần phải có sự phân chia rõ ràng về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các nhân viên trong phòng Telesales. Nó cũng cần phải đảm bảo rằng các nhân viên có đủ tài nguyên và công cụ để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả, và có thể hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu bán hàng của phòng Telesales.

Một cơ cấu tổ chức phòng Telesales đúng cũng cần phải có một hệ thống quản lý hiệu quả để giám sát hoạt động bán hàng qua điện thoại, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch Telesales và đưa ra các cải tiến để tối ưu hóa hoạt động của phòng Telesales.

FILE TÀI LIỆU
2.TLS.QC.QCHD Quy chế Hoạt động Bộ phận Telesales.docx
1.TLS.SD.CCTC- Cơ cấu tổ chức phòng Telesales.pptx
3.TLS.BM.ĐBNS- Định biên nhân sự - Telesales.xlsx
4.TLS.BM.KHTD- Kế hoạch tuyển dụng theo định biên.xlsx
5.TLS.BM.MTPH- Ma trận phối hợp Bộ phận Marketing- Telesales.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm