M2.2 Quy chế Hoạt động Bộ phận Kinh doanh

  • 6
  • 386
  • 100
Giá tiền: 98,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2022 03:03

Thực hiện việc tham mưu cho ban Giám đốc trong các công tác phân phối thị trường cho sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cho doanh nghiệp, phụ trách chính trong các công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phát triển thị trường cho sản phẩm, công tác xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng. Báo cáo kế hoạch thường niên về các hoạt động của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả những nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Mô hình hòn đảo của phòng kinh doanh sẽ dẫn đến một môi trường kinh doanh truyền thống mà mục tiêu của nhân viên là bán được càng nhiều sản phẩm, dịch vụ càng tốt. Trên thực tế có rất ít tổ chức sử dụng mô hình này.
Bạn cung cấp cho đội ngũ kinh doanh những nền tảng cơ bản như một vài buổi training, bản demo các sản phẩm mà công ty đang bán, thông tin về chính sách hoa hồng, và có thể có hoặc không một văn phòng làm việc. Tất cả chỉ có vậy.

FILE TÀI LIỆU
M2.2 Quy chế Hoạt động Bộ phận Kinh doanh.docx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm