Phần 6: Văn bản - Kiến thức kế toán

 • 5
 • 406
 • 100
Giá tiền: 120,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2023 03:14

Tham khảo các văn bản, biểu mẫu và kiến thức kế toán là rất cần thiết trong việc xây dựng và hoạt động của phòng kế toán. Có một số nguồn tài liệu và kiến thức cần thiết có thể tham khảo như sau:

 1. Các văn bản pháp lý liên quan đến kế toán, ví dụ như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Thuế, Luật Kế toán, Thông tư, Quyết định của Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

 2. Các biểu mẫu kế toán, ví dụ như biểu mẫu kế toán chung, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, biểu mẫu liên quan đến quản lý thu chi và các báo cáo khác.

 3. Các tài liệu tham khảo về kế toán, ví dụ như sách, bài viết, bài giảng và tài liệu trực tuyến liên quan đến kế toán.

 4. Các trang web và diễn đàn kế toán để cập nhật thông tin mới nhất về các quy định, chính sách và thực tiễn trong lĩnh vực kế toán.

 5. Các khóa đào tạo và chứng chỉ kế toán để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn của nhân viên phòng kế toán.

Việc tham khảo các tài liệu và kiến thức kế toán sẽ giúp phòng kế toán hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và quản lý tài chính của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên trong phòng kế toán.

Phần  6: Tham  khảo  gồm  các  phầnn

 1. Kiến thức về nguyên lý kế toán
 2. Mẫu sổ nhật ký chung
 3. So sánh 3 sơ  đồ tổ chức phòng kế toán
 4. ISO  chuẩn phòng kế toán
 5. Mô tả công việc kế toán giá thành

Hãy  xem kỹ và đầu tư ngày bộ tài liệu .

 

FILE TÀI LIỆU
6.2.Mãu Sổ Nhật Ký Chung.xlsx
6.1.KIẾN THỨC VỀ NGUYÊN LÝ KÉ TOÁN.docx
6.3.QP.PKT.SSSDTC- So sánh 3 sơ đồ tổ chức phòng kế toán.docx
6.4.Bộ tiêu chuẩn quy trình ISO phòng kế toán.docx
6.5.QP.PKT.MTCV- Mô tả công việc kế toán giá thành.docx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm