KPI - Trưởng phòng B2B

  • 8
  • 224
  • 100
Giá tiền: 98,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2022 04:28

Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh hoạch và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số. Do đó nên trách nhiệm của trưởng phòng kinh doanh cũng cao hơn các nhân viên rất là nhiều, vừa quản lý đội ngũ nhân viên vừa phải đạt được KPI công việc. KPI công việc cần đạt được : Doanh thu trung bình mà mỗi nhân viên kinh doanh trong phòng đạt được, Tỉ lệ tăng trưởng doanh số hàng tháng, Tỷ lệ chuyển đổi từ lead sang khách hàng, Tỉ lệ khách hàng mua sản phẩm khác/tiếp tục sử dụng sản phẩm, Quy mô hợp đồng trung bình, Tỉ lệ hoàn thành mục tiêu kinh doanh,...

Tại Phòng kinh doanh KPI hiện hữu nhưng một công cụ kiểm soát, chất lượng công việc cũng như lương, thương của nhân viên. Căn cứ vào KPI mà quản lý có thể theo dõi quá trình làm việc của nhân viên. Nếu không có KPI thì mất ổn định trong công việc là điều không tránh khỏi, điều này ảnh hưởng nghiệm trọng đến văn hóa cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Hiểu được những yêu cầu trên, chúng tôi đã triển khai template KPI cho vị trí trưởng phòng kinh doanh, nó sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực để giúp cho bản thân trưởng phòng kinh doanh kiểm soát công việc, lương thưởng, hiệu suất và tạo động lực cho họ hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao.

 

FILE TÀI LIỆU
1. Cty.PKD.BM.KPI.TBPB2B-Trưởng bộ phận B2B.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm