KPI - Trưởng phòng Marketing

  • 6
  • 356
  • 105
Giá tiền: 98,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2022 04:51

KPI cho trưởng phòng Marketing là các số liệu cụ thể xác nhận mọi thứ người đó làm. KPI ước tính kết quả cho nhóm các nhân viên dưới sự quản lý của người đó và chính kết quả làm việc của họ. Những chỉ số cần phải quan tâm khi xây dựng KPI cho Trưởng phòng Marketing : Doanh thu bán hàng, Số lượng khách hàng tiếp cận, Chi phí chuyển đổi khách hàng, Tỷ lệ thu hút khách hàng, Sự hài lòng của khách hàng,...

Việc xác định được hiểu quả công việc là cần thiết đối với từng vị trí kể cả vị trí trưởng phòng Marketing. KPI là kim chỉ nam để công việc hoàn thành và thúc đẩy hoàn thành chúng.

Trải qua một quá trình trao đổi và thực hiện cùng với giám đốc Marketing chúng tôi hiểu rõ công việc của họ như thế nào từ đó đúc kết cho Giám đốc Marketing bộ KPI chuẩn nhất.

FILE TÀI LIỆU
1. Cty.MKT.BM.KPI.TPMKT-Trưởng phòng Marketing.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm