KPI - Nhân viên Designer

  • 8
  • 718
  • 100
Giá tiền: 98,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2022 04:55

Là những người thiên về công việc sáng tạo, nhân viên thiết kế đôi khi làm việc theo cảm hứng. Khi có cảm hứng, họ có thể thiết kế rất nhanh và đẹp, còn ngược lại thì tiến độ công việc khá chậm và hiệu suất công việc chỉ ở mức trung bình. Vì vậy, xây dựng KPI cho phòng thiết kế là giải pháp tốt nhất giúp họ đảm bảo hiệu suất công việc của mình. Đặt ra KPI cho phòng thiết kế sẽ : Nắm được chi tiết về nhiệm vụ công việc, Nâng cao hiệu quả công việc, Tạo ra sự minh bạch trong đánh giá,...

Các vị trí thuộc bộ phận Marketing đều phải có một bản KPI hoàn chỉnh để định hướng và nắm bắt được tiến độ công việc cũng như kết quả công việc trong năm, quý tháng,...Nếu bộ tài liệu KPI của doanh nghiệp không đạt chuẩn.

Không riêng gì trưởng bộ phận Marketing mà các vị trí khác trong phòng Marketing cũng phải đạt được doanh số nhất định về nội dung thực hiện công việc. vì vậy đội ngũ của chúng tôi cũng đã soạn ra bộ KPI đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp hiện tại để đánh giá công việc của nhân viên Marketing

FILE TÀI LIỆU
3. Cty.MKT.BM.KPI.NVDSN-Nhân viên Designer.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm