KPI - Nhân viên Content

  • 12
  • 463
  • 100
Giá tiền: 98,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2022 05:02

KPI của Content Creator, hay Content Marketing là các chỉ số đưa ra để đánh giá về hiệu quả công việc. Thông qua đó nó sẽ thúc đẩy quá trình tạo sản phẩm, sản xuất nội dung chất lượng và hiệu quả của mỗi nhân viên. Các chỉ số KPI dành cho Content Marketing : Tổng lưu lượng truy cập website, Thời gian truy cập, Tỷ lệ click của các liên kết nội bộ, Scroll Depth, Tỷ lệ thoát,...

Các vị trí thuộc bộ phận Marketing đều phải có một bản KPI hoàn chỉnh để định hướng và nắm bắt được tiến độ công việc cũng như kết quả công việc trong năm, quý tháng,...Nếu bộ tài liệu KPI của doanh nghiệp không đạt chuẩn.

Không riêng gì trưởng bộ phận Marketing mà các vị trí khác trong phòng Marketing cũng phải đạt được doanh số nhất định về nội dung thực hiện công việc. vì vậy đội ngũ của chúng tôi cũng đã soạn ra bộ KPI đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp hiện tại để đánh giá công việc của nhân viên Marketing

FILE TÀI LIỆU
4. Cty.MKT.BM.KPI.NVCT-Nhân viên Content.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm