M1.1 Đặt mục tiêu kinh doanh - Theo năm

  • 3
  • 467
  • 103
Giá tiền: 98,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2022 03:51

  1. Các mục tiêu kinh doanh được xem là đại diện cho những mục đích lớn hơn của doanh nghiệp và có khả năng điều hướng nhân viên đi tới mục tiêu cuối cùng được thiết lập. Nó không nhất thiết phải cụ thể hoặc có những hành động rõ ràng mà là những kết quả cuối cùng doanh nghiệp muốn đạt được.
  2. Phải có tầm nhìn, trong đó, phải đặt ra mục đích rồi mới nghĩ đến kế hoạch thực hiện để đến được đích. Sau đó là giải pháp thực thi kế hoạch, làm sao để đi trên con đường ngắn nhất. Thương trường biến động liên tục nên cần có thêm quản trị linh hoạt và quản trị rủi ro.
  3. Hiểu được những vấn đề trên của các doanh nghiệp ở Việt Nam, SalesDesgin đã nghiên cứu, đúc kết ra bộ template chuẩn về Xây dựng mục tiêu kinh doanh. Giúp doanh nghiệp định hướng được mục tiêu kinh doanh, lập kế hoạch sắp tới cho phòng kinh doanh để đi đến kết quả đáng mong đợi cho doanh nghiệp.
FILE TÀI LIỆU
M1.1 Đặt mục tiêu kinh doah - Theo năm.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm