M1.2.3 Thị trường mục tiêu

  • 10
  • 376
  • 100
Giá tiền: 98,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2022 04:26

  1. Thị trường mục tiêu là một nhóm người tiêu dùng mà doanh nghiệp hướng các nỗ lực tiếp thị và nguồn hàng hóa đến. Do đó nắm được mục tiêu khách hàng mình muốn nhắm đến, phân khúc nào phù hợp với sản phẩm của công ty mình từ đó mới có định hướng phát triển đánh thẳng vào trọng tâm mà công ty, doanh nghiệp muốn hướng đến.
  2. Một thị trường mục tiêu rõ ràng là yếu tố quyết định trong chiến lược tiếp thị.Sản phẩm (product), giá cả (price), chiêu thị (promotion) và phân phối (place) là bốn yếu tố quan trọng trong chiến lược tiếp thị (marketing) hỗn hợp - quyết định sự thành công của một sản phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường. Nếu không rõ ràng về thị trường mục tiêu cũng giống như mình "dùng cần câu cá rô đi săn cá mập" vậy. Định hướng sai phân khúc khách hàng dẫn đến đối tượng khách hàng không đúng, doanh thu sẽ không cao và thương hiệu sẽ khó ổn định trên thị trường.
  3. Với kinh nghiệm 18 năm trong việc phân tích thiết kế và chuẩn hóa phòng kinh doanh, chúng tôi hiểu rõ những khó khăn của việc phân tích thị trường mục tiêu, do đó ngay tại đây chúng tôi đã cung cấp cho bạn bộ template cho việc phân tích thị trường mục tiêu.
FILE TÀI LIỆU
M1.2.3 Thị trường mục tiêu.xlsx
M1.2.3 Thị trường mục tiêu.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm