M1.2.2 Phân tích thị trường

  • 6
  • 454
  • 45
Giá tiền: 98,000 đ
Mua ngay
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Mua ngay
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2022 04:20

Phân tích thị trường là tiến hành các hoạt động thu thập thông tin để xử lý và đánh giá các yếu tố thị trường xung quanh các khía cạnh về hành vi tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh. Từ đó giúp doanh nghiệp đề ra chiến lược kinh doanh hiệu quả mà trong đó là những thách thức và cơ hội phát triển. Phân tích thị trường là để hỗ trợ các chiến lược kinh doanh từ ngắn hạn cho đến dài hạn. Trong đó có thể sử dụng đa dạng các dữ liệu từ những dữ liệu sẵn có trong quá khứ đến những dự đoán tương lai. Hoặc thuê các chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu để phân tích và đánh giá từ nhiều khía cạnh. Phân tích thị trường bao gồm những khía cạnh như: Quy mô, sự cạnh tranh, khả năng tăng trưởng, xu hướng thị trường, đối tượng khách hàng, sự đa dạng các dòng sản phẩm, lợi nhuận, tiến bộ công nghệ, nguồn lực, kênh phân phối, cơ cấu chi phí…

Phân tích thị trường mang lại lợi ích gì? Chúng ta thường hiểu việc phân tích trị trường với một phần là để tiếp cận khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Nhưng cụ thể trong đó sẽ bao gồm những yếu tố như sau:

Tối ưu marketing mix (4P): Là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt sự tối ưu mục đích tiếp thị trong thị trường.

Mà những công cụ này bao gồm các yếu tố như: Sản phẩm, giá, phân phối, quảng bá. Thấu hiểu khách hàng: Đây là nhân tố quyết định sự thành bại khi tung một sản phẩm ra thị trường. Vì nếu không thấu hiểu khách hàng cần gì thì những thứ bạn tạo ra sẽ không mang lại giá trị sử dụng và cả lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh: Trong quá trình phân tích thị trường, chúng ta sẽ biết được những ưu và nhược điểm trong sản phẩm và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Từ đó mới tạo ra điểm khác biệt hoặc tạo ra sản phẩm mới mà khắc phục hoàn toàn các nhược điểm mà đối thủ mắc phải.

Thách thức và cơ hội: Thị trường mang tính chất vận động và biến chuyển không ngừng mà đôi khi tồn tại những thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp. Do vậy, ở mỗi giai đoạn, chúng ta cần dự đoán được những khó khăn cũng như tìm ra cơ hội mới để phát triển.

Xây dựng chiến lược: Phân tích thị trường cho phép các doanh nghiệp xây dựng những chiến lược phát triển mới nếu kết quả khảo sát khả quan. Và cũng đồng thời giúp doanh nghiệp loại bỏ những kế hoạch bất khả thi để tránh những rủi ro gặp phải.

Với kinh nghiệm 18 năm trong việc phân tích thiết kế và chuẩn hóa phòng kinh doanh, chúng tôi hiểu rõ những khó khăn của việc phân tích thị trường, do đó ngay tại đây chúng tôi đã cung cấp cho bạn bộ template cho việc phân tích thị trường.

FILE TÀI LIỆU
M1.2.2 Phân tích thị trường.xlsx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT
Tài liệu nổi bật Xem thêm